Kurumsal Davranış Tüzüğü

Daiichi Sankyo Grubu, “Yenilikçi ilaçların geliştirilmesi ve farklı tıbbi ihtiyaçlara yanıt veren ilaçların sağlanması yoluyla tüm dünyada yaşam kalitesinin zenginleşmesine katkıda bulunmak” şeklinde tanımlanmış olan görevini yerine getirmektedir. Global kurumsal faaliyetler ile ilgili yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyum sağlıyoruz ve bu Tüzüğün aşağıda maddeler olarak sıralanan 10 ilkesine dayanan en yüksek etik standartlarını gözeterek, iyi bir toplumsal bilinçle hareket ediyoruz. Sürekli olarak değişen toplumun ihtiyaçlarına aktif bir şekilde cevap verebilmek için sosyal sorunları ve iş faaliyetlerimizi bütünsel olarak ele alıyoruz. Bu yaklaşım, kurumsal değerimizi arttırma, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirme ve sürdürülebilir bir toplumun gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır.

Daiichi Sankyo Grubu Kurumsal Davranış Tüzüğü (PDF)

Daha fazlası

Değerler Raporu

Kurumsal değerlerimiz, büyüme potansiyelimiz ve iş planımız hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

back to top