Antitrombotik Ajanlar

Trombotik rahatsızlıklar kan damarlarındaki kanın pıhtılaşması sebebiyle ortaya çıkarlar. Koroner arterde, akciğerlerde ve beyinde meydana gelen pıhtılaşmalar genelde ölümle sonuçlanır. Arterlerde ve damarlarda kan pıhtılaşması farklı şekillerde meydana geldiği için, bu alanda ilaç geliştirme süreçleri esas olarak iki kategoriye ayrılmaktadır:
Antiplatelet ajanlar üzerine odaklı çalışmalar ve antikoagülanlar üzerine odaklı olanlar. Daiichi Sankyo ABD’de ve Avrupa’da arterlerdeki trombosit birikimini hedefleyen anti-platelet ajan Prasugrel’i tıbbın hizmetine sunmuş olup, aynı zamanda damarlardaki bir kan koagülasyon faktörünü hedefleyen antikoagülan DU-176b (Edoksaban)’a yönelik klinik çalışmalarını da yürütmektedir. Bu iki ajan ile Daiichi Sankyo’nun çok çeşitli trombotik hastalıkları kapsamak suretiyle antitrombotik ajanlar alanında yakın zamanda bir lider olma potansiyeline sahip olduğuna inanmaktayız.

Antikoagülan LIXIANA® (Edoxaban) günde tek doz oral yolla kullanılan bir Faktör Xa inhibitörüdür. Faktör Xa, kan pıhtılaşmasına neden olan ana bileşenlerden biridir. İnhibitörle ise kan incelir ve pıhtılaşma eğilimi azalır.

Günde tek doz LIXIANA®, inme, kronik kalp yetmezliği, hipertansiyon gibi yan etkilerin, 75 yaş üzerinde şeker hastalığının, ön-inme ya da geçici serebral iskemik atağın önlenmesi ve yetişkinlerde derin ven trombozu ve pulmoner embolinin tedavisi ve önlenmesinde Haziran 2015’te Avrupa Komisyon’undan onay almıştır. Edoksaban bazı Avrupa ülkelerinde, Güney Kore’de, ABD’de ve Japonya’da pazara sunulmuştur ve Tayvan ve Hong Kong’ta onaylanmıştır. Diğer ülkelerdeyse ruhsatlandırmayla ilgili gözden geçirmeler devam etmekte.

Daiichi Sankyo kan koagülasyonu alanında uzun yıllara dayalı bir tecrübeye sahiptir. 1952 yılında, Kobe Üniversitesinden bilim adamı Shosuke Okamoto, epsilonaminokaproik asit adı verilen ilk anti-plazmin ajanı keşfetmiştir. Bu ajan daha sonra Daiichi tarafından daha da geliştirilmiş ve Ipsilon® markası altında 1962 yılında piyasaya sunulmuştur. Ipsilon® dünyadaki ilk anti-plazmin ilaçtır. Plazminler kan incelmesinde kilit rol oynayan enzimlerdir. Bu sebeple, örneğin antiplazmin, hastaların ciddi kanama geçirdikleri zamanlarda kan pıhtılaşmasını hızlandırmak için kullanılmaktadır. Ipsilon®'un geliştirilmesi, firmanın hemostaz alanındaki kapsamlı araştırmalarının ilk adımlarından birisidir. Daiichi daha sonra, kan pıhtılaşmasını önleyen bir dizi faktör Xa inhibitörü adayı keşfetmiştir. Bu kapsamlı araştırmalardan elde edilen tecrübeler, venöz tromboembolizmin önlenmesinde Faz III araştırmaları (Hokusai VTE) süren, oral Faktör Xa inhibitörü edoksabanın, keşfi ile sonuçlanmıştır. Edoksaban ortopedik cerrahi müdahale geçirmiş olan hastalarda venöz tromboembolizmanın önlenmesi için geliştirilmiş ve şu an sadece Japonya'da mevcut olan bir oral Faktör Xa inhibitörüdür.

Global seviyede edoksaban iki farklı faz III çalışması ile test edilmektedir.  Bu çalışmalar atriyal fibrilasyona sahip hastalarda felç ve sistemik embolik olayların tedavisine yönelik olarak ENGAGE AF-TIMI 48 çalışması ve reküran venöz tromboembolizmanın tedavisi ve önlenmesine yönelik HOKUSAI VTE çalışmalarıdır.

Daha fazlası

Ürün Portfoyü

Karşılanmamış medikal ihtiyaçları karşılamak için, biz araştırmalarımızda kardiovasküler-metabolik…

back to top