Münih Doku ve Hücre Araştırma Merkezi

Araştırma İçin Yeni Yollar

İnsan dokusuyla ilgili araştırmaların önemi giderek artıyor. Araştırmaların sonuçları yeni ilaçların etkileri ve yan etkileri ile ilgili güvenilir tahminler yapılması konusunda klinik araştırmaları destekleyebilir. Bu da bize Daiichi Sankyo’da hastalarımız için daha az yan etkisi olan yeni, etkili tedavi yöntemleri bulmamız konusunda yardımcı oluyor.  Bu araştırmaların öncüsü de Münih’teki Doku ve Hücre Araştırma Merkezi.

Son Teknoloji Araştırma

Uzmanlarımız, insan vücuduna ilaç girmesiyle oluşan süreçleri incelemek amacıyla insan dokusu ve hücresini baz alan modelleri kullanıyor. Genel olarak, bu araştırmada insan vücudunun spesifik deneysel ilaçları nasıl değiştirdiği ve tolare ettiği üzerinde çalışılıyor.

Bizler ayrıca, yeni ilaç geliştirmelerinde insan dokusu / hücresi kullanımı sonucunda deneyimlenen farmakolojik aktiviteleri de araştırmaya ve ön görmeye çalışıyoruz. Buna ek olarak, hastalıklı ve hastalıklı olmayan dokuları karşılaştırarak,özelikle bizim ilgi alanlarımız olan onkoloji, kardiyovasküler ve metabolik rahatsızlıklarda potansiyel ilaç hedeflerini değerlendiriyoruz. 

En Yüksek Etik Standartlar

İnsan doku araştırmalarımızın hepsini yüksek etik standartlar çerçevesinde yapıyoruz:

Araştırmalarımızın çoğu, kar amacı gütmeyen bir Alman kuruluşu ile iş birliği içerisinde sürdürülüyor.

Diğer Araştırma Organizasyonları ve Üniversitelerle İş Birliği

Münih Doku ve Hücre Merkezi’nde oldukça kalifiye toplamda 18 kişi çalışıyor. Bu grup Daiichi Sankyo ve onun ortaklıkları adına yürüttükleri araştırmaların en ileri safhasında. Bu da son teknoloji araştırma projelerinde hem şirketimiz için hem de çalışanlar adına  ilginç ve değerli perspektifler ortaya koyuyor. İşbirliği inovasyonun öncüsü olduğu için, Münih Doku ve Hücre Merkezi, araştırmaları diğer uzmanlar ve paydaşlarla paylaşma konusunda çaba harcıyor. Örneğin; sempozyum düzenliyor ve üniversite gibi kamu kuruluşlarıyla araştırma partnerlikleri başlatıyor.

back to top