logo

Yeniliğe Tutkulu. Hastalara Şefkatli.

Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Ltd. Şti

Kurumsal Davranış Sözleşmesi

Daiichi Sankyo 'Yenilikçi ilaç ürünlerinin geliştirilmesi ve farklı medikal ihtiyaçları karşılayan ilaç ürünlerinin sağlanması ile tüm dünyada yaşam kalitesine katkıda bulunulması' misyonunu yerine getirmektedir. Firmamız kurumsal faaliyetleri ilgilendiren bütün kanun, düzenleme ve kurallara uymakta ve belirtilen prensiplere uygun olarak, insan hayatını etkileyen iş faaliyetleri yürüten bir firma için uygun olan en yüksek etik standartlar ve etkin sosyal sağduyu ile hareket etmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluğumuzun (KSS) gerekliliklerini, sürekli olarak değişen bir toplumsal yapıya cevap vererek ve kurumsal değeri arttırma anlamında iyileştirmeleri uygulamaya koyarak yerine getirmekteyiz.

Madde 1
Faydalı, güvenli ve güvenilir ilaç ürünleri sağlayarak medikal ihtiyaçları titiz bir şekilde karşılamaktayız.

Madde 2
İş faaliyetlerimizi etik, adil ve rekabetçi bir şekilde yürütmekte ve, medikal profesyonelleri ve hükümetleri de içeren paydaşlarımız ile sağlıklı ve profesyonel bir ilişki sürdürmekteyiz.

Madde 3
Kurumsal Hesap Sorulabilirlik prensipleri ile uyumlu olarak zamanında ve uygun şekilde kurumsal bilgileri paylaşmak suretiyle paydaşlarımız ile aktif şekilde iletişim kurmaktayız. Kişisel bilgiler ile müşteri bilgilerini ve diğer firmaların gizli bilgilerini korumak ve yönetmek için uygun tedbirler almaktayız.

Madde 4
İş faaliyetlerinin küreselleşmesi  faaliyet gösterdiğimiz her ülke ve bölgenin kanunlarına uygun şekilde ve insan hakları, farklı kültürler ve gelenekler dahil olmak üzere bütün uluslararası normlara saygılı biçinde faaliyet göstermemizi gerektirmektedir. Sonuç olarak, yerel ekonomi ve toplumun gelişimine katkıda bulunmaktayız.

Madde 5
Çalışanlarımızın kişisel değerleri, nitelikleri ve bireysellikleri anlamında çeşitliliğe saygı duyuyoruz. Ayrımcılık ve taciz gibi uygunsuz uygulamalara tolerans göstermeyen güvenli bir çalışma ortamı sunmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımıza, çalışan ve firmanın karşılıklı gelişimi anlamında kendi beceri ve yeterliliklerini geliştirmeleri için fırsatlar sunuyoruz.

Madde 6
Çevresel konular insanoğlu için ciddi problemler teşkil ettiği ve bu tür problemler kurumsal faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olduğu için faaliyetlerimizin çevresel etkisini makul bir yaklaşımla yönetmeye çabalıyoruz.

Madde 7
Sosyal konulara odaklı toplumsal faaliyetlere ve yardım programlarına aktif şekilde katılıyoruz.

Madde 8
Toplum düzenini ve güvenliğini tehlikeye atacak antisosyal güçler, yasak kurumlar veya grupları desteklemiyor veya onlarla iş faaliyeti içerisinde bulunmuyoruz.

Madde 9
Daiichi Sankyo şirket yöneticileri bu Sözleşmenin uygulanması anlamında etkili sistemler geliştirmek ve sürdürmek, bunun tüm Grup firmaları tarafından anlaşılmasını sağlamak ve bu Sözleşmenin diğer iş ortaklarımız tarafından bilinmesini sağlamak için aktif olarak çalışmaktadırlar.

Madde 10
Bu Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, Daiichi Sankyo Grup Firma yöneticileri bu ihlalin sebebinin belirlenmesi, düzeltici aksiyon alınması ve gelecekte benzer ihlallerin önlenmesi anlamında kararlılık sergilenmesini garantilemektedirler. Yöneticiler gerekli açıklamaların derhal yapılmasından ve ihlali fark ettikten sonra, Yöneticilerin kendileri dahil olmak üzere ilgili kişilere uygun disiplin yaptırımlarının uygulanmasından sorumludurlar.