logo

Yeniliğe Tutkulu. Hastalara Şefkatli.

Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Ltd. Şti

Kamuoyu Açıklamaları Politikası

Daiichi Sankyo, hem Japonya’daki hem de deniz aşırı hissedarları ve yatırımcıları dahil olmak üzere tüm paydaşlarının ihtiyaç duydukları bilgileri kapsamlı bir şekilde kendilerine sunma anlamında ciddi çaba harcamakta ve bu sayede yatırımcı ve hissedarlarının grubun mevcut durumu hakkında fikir sahibi olmalarını ve bu durumu değerlendirmek için gerekli araçlara sahip olmalarını mümkün kılmaktadır.

Bilgi Açıklama Politikası

Daiichi Sankyo; şeffaflık, tarafsızlık ve süreklilik temelinde ve Menkul Kıymetler Piyasası Kanunu ve de menkul kıymetler borsasının zamanında kamuoyu açıklamaları yapılması hakkındaki kuralları ile uygun şekilde kamuoyu ile bilgi paylaşmaktadır. Buna ilave olarak, bireylerin grubumuzu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını düşündüğümüz detayları da zamanında ve proaktif bir şekilde açıklamak için her türlü gerekli çaba sarf edilmektedir.

Bilgi Açıklama Yöntemi

Daiichi Sankyo Zamanında Bilgilendirme Ağı (TDnet), basın bültenleri, haber konferansları ve brifingler vasıtası ile hızlı kamuoyu açıklamaları yapmaktadır. Buna ilave olarak, bilgileri internet sitemizde yayınlamak suretiyle önceden açıklanmış olan bilgilere erişim sağlama anlamındaki sistemimizi de sürekli geliştirme çabasındayız.

Firma içi bilgi açıklama sistemi

Daiichi Sankyo, bilgilerin uygun şekilde ve hızlı, doğru ve tarafsız olarak açıklanmasına yönelik firma içi sistemini yenileme ve zenginleştirme çalışması içerisindedir.

İleri Dönük Beklentilere Yönelik Açıklamalar

Tokyo Borsasına yıllık gelir tahminleri verilmesine ilave olarak Daiichi Sankyo belirli zamanlarda yatırımcılarına ve borsa analistlerine, firmanın performansı ile ilgili olarak kendi yapacakları tahminlerde kullanılmak üzere geleceğe yönelik yönlendirmeler de sunmaktadır. Mesajlarda, toplantılarda ve soru-cevap seanslarında sunulmakta olan ve tarihsel veri türünde olmayan her türlü açıklama, elimizde mevcut olan bilgiler ışığında ortaya çıkan belirli varsayım ve değerlendirmelere dayanan ileriye dönük ifadeler olarak düşünülmelidir. Bu sebeple bu açıklamalar belirli bir risk oranına ve belirsizlik içeren faktörlere sahiptir.

Sessizlik Dönemi

Bilgi sızmasını önlemek ve tarafsızlığı garantileyebilmek için Daiichi Sankyo genel bir kural olarak bir sessizlik dönemi belirlemiştir. Bu dönem yarı yıl sonuçları veya yıllık sonuçların açıklanmasından üç hafta önce ve birinci veya üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasından iki hafta önce başlar. Bu dönem boyunca firmamız kamuoyuna hiç bir yorumda bulunmaz veya iş faaliyetleri sonuçları ile ilgili hiç bir soruya cevap sunmaz. Ancak, bu dönem içerisinde, “zamanında kamuoyu açıklaması yapılması” kuralı uyarınca açıklanması gereken bir konu ortaya çıkarsa, firmamız bu kurala uygun hareket eder ve gerekli açıklamayı uygun şekilde yapar.